Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Charakteristika PDF Tisk Email
Počet zobrazení : 11144

CHARAKTERISTIKA TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Taneční sdružení založené roku 1990 je dobrovolnou a otevřenou organizací sdružující taneční interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy, kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění v divadlech, souborech, skupinách, uměleckých školách i ve svobodném povolání anebo ty, kteří takto působili. Sdružení se pokládá za organickou součást české kultury a hodlá se aktivně podílet na jejím zastoupení v našem společenském a veřejném životě. Hlavním posláním TSČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice. V tom smyslu Sdružení chce: střežit vysoký morální kredit tanečního umění a usilovat o jeho skutečnou profesionalizaci, starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění, posilovat autoritu tanečního umění, vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kursy apod.), úzce spolupracovat s dalšími uměleckými sdruženími v České republice, pěstovat přímé styky se zahraničními organizacemi obdobného typu a spolupodílet se na činnosti nevládních mezinárodních organizací, zasazovat se o radikální nápravu současného stavu tanečního školství, podporovat rozvoj teorie a kritiky, vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích, podporovat vznik samostatného časopisu věnovaného profesionálnímu tanci, prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím apod.

Ke dni 13. 6. 2004, kdy proběhlo VII. Valné shromáždění TSČR, mělo sdružení 55 aktivních členů.

Ke dni 15.10.2005 má sdružení 98 členů.


Mgr. Zdeněk Prokeš
Předseda Rady TSČR (1990-2004)

Mgr. Jaroslav Slavický
Předseda Rady TSČR (2004-2008)

Mgr. Zdeněk Prokeš
Předseda Rady TSČR (2008 - 2012)

Jiří Pokorný
Předseda Rady TSČR (2012 -       )