Rada Tisk
Počet zobrazení : 9889

Valná hromada Tanečního sdružení ČR na svém zasedání 20. listopadu 2016 zvolila novou radu ve složení:

Lukáš Slavický (15 hlasů), Linda Schneiderová (14 hlasů), Alena Pešková (13 hlasů), Roman Vašek (17 hlasů), Zdeněk Prokeš (17 hlasů), Jiří Pokorný (17 hlasů), Lenka Dřímalová (14 hlasů), Lucie Hayashi (14 hlasů), Antonín Schneider (15 hlasů) a Jaroslav Slavický (15 hlasů)

Na následné schůzi rady TSČR 30. listopadu 2016 byl zvolen Zdeněk Prokeš na funkci předsedy, Roman Vašek jako místopřeseda a Antonín Schneidera jako revizor. 

V listopadu 2017 z rady odstoupila Alena Pešková a jako náhrada za ni byl navržen další v pořadí hlasování valné hromady z roku 2016, Karel Littera.