Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 20.6.2014 PDF Tisk Email
Úterý, 06 Leden 2015 19:19
Počet zobrazení : 1925

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

20. 6. 2014 v 13:00Přítomni: J. Pokorný, R. Vašek, A. Pešková, Z. Prokeš

Omluveni: L. Schneiderová, H. Vláčilová, J. Slavický, J. Kodet, K. Littera, P. Plšek, I. Vejsada
Transition centrum (TC)

 • Z. Prokeš přivezl z Nizozemska dva inspirativní dokumenty – jednak tamní globální kolektivní smlouvu pro tanečníky, a pak přehled benefitů tanečníků v Nizozemském tanečním divadle. Matriály dostali L. Schneiderová a J. Pokorný k vytvoření českého překladu
 • R. Vašek dokončil úpravu karet povolání a v půlce června odeslal ke zpracování do Národní soustavy povolání

 

Inscenační soutěž Balet 2014

 • Do soutěže se přihlásila většina baletních souborů v ČR, některé však ještě nezaslaly oficiální přihlášku, nenahlásily termíny repríz a nezaplatily účastnický poplatek. Zaplacení poplatku je třeba urgovat u Bohemia Baletu, podzimní termíny přihlášené inscenace Broučci u ústeckého baletu, konečnou variantu přihlášených inscenací u Tanečního centra Praha
 • Ostravský balet stáhl přihlášku inscenace La Sylphide kvůli tomu, že nejbližší reprízy budou až v lednu 2015
 • Z. Prokeš připravil přehled představení a porota je začala navštěvovat
 • Přetrvává problém s finančním zajištěním soutěže. Z grantu MKČR není možné hradit ceny – za tímto účelem je potřeba najít jiné zdroje. Nadace Život umělce grant neposkytla, ještě se bude o podpoře jednat s Českým literárním fondem a firmou Grishko. J. Pokorný zaslal žádost o dofinancování inscenační soutěže z MKČR ve výši 20 000 Kč
 • Vítězná inscenace by měla být prezentována na přelomu zimy a jara 2015 v rámci festivalu Opera. Je potřeba urychleně rezervovat termín – optimálně na scéně Stavovského divadla (prostor by vyhovoval drtivé většině přihlášených divadel). V případě, že zvítězí Národní divadlo, uvede inscenaci v prostoru, kde danou inscenaci běžně uvádí. Je potřeba, aby se J. Pokorný urychleně spojil s L. Šaldovou z festivalu Opera, aby dohodli podrobnosti k prezentaci vítězné baletní inscenace

 

Baletní soutěž 2015

 • Je potřeba už nyní začít urychleně plánovat kvůli žádostem o grant (žádosti o grant na Magistrátu hl. m. Prahy na rok 2015 už byly uzavřeny)
 • Mělo by se konat optimálně na přelomu listopadu a prosince 2015 – nejlépe čtyři dny: čtvrtek až neděle
 • Je potřeba zvolit místo konání. S Novou scénou byly dobré zkušenosti, ale už se nepodaří zajistit finanční podporu z Prahy (možnosti realizace na Nové scéně zjistí Z. Prokeš). O pořádání soutěže projevil zájem M. Radačovský v Brně (M. Radačovskému zavolá J. Pokorný)

 

Prohlášení k rovnému postavení baletu ve vícesouborových divadlech

 • Z. Prokeš znovu připomněl téma nerovného postavení baletu ve vícesouborových divadlech a potřebu k tomuto vydat stanovisko
 • Z. Prokeš a J. Pokorný připraví argumenty k problematice; R. Vašek zjistí informace k problematice v oblasti opery u J. Hermana. Zajištěné podklady následně zpracuje do návrhu stanoviska tak, aby mohlo být zveřejněno v září 2014

 

Různé

 • TSČR obdrželo otevřený dopis ministrovi školství Chládkovi ohledně pedagogiky taneční výchovy. Dopis upozorňuje, že taneční pedagogové (např. na ZŠ nebo ZUŠ) nemohou splnit podmínku dostatečné kvalifikace. Autoři navrhují, aby bylo možné studovat tento obor na pedagogických fakultách. Přítomní vyjádřili názor, že doporučení uvedená v otevřeném dopise jsou rozumná, ale že se necítí kompetentními v této problematice. J. Pokorný se proto spojí s J. Návratovou, která se dané tematice věnovala. Na základě následujících zjištění TSČR případně otevřený dopis podpoří
 • Skončilo funkční období členů Státního fondu kultury. Oproti minulosti však TSČR nebylo osloveno s výzvou, aby nominovalo do fondu nějakou osobnost. J. Pokorný proto zavolá p. Němečkovi na MKČR, aby jej na tuto skutečnost upozornil, totiž že TSČR má zájem nadále předkládat nominace. R. Vašek z pozice člena dramaturgické rady IDU nominoval do Státního fondu kultury I. Kubicovou
 • R. Vašek informoval o pokračujících jednáních na MKČR ohledně vzniku programu podpory významných festivalů. Nakonec bude nutné stanovit i výkonnostní vstupní kritéria, což omezí program jen na opravdu významné velké festivaly.  Soutěže TSČR se tak do tohoto programu patrně nedostanou a budou dále žádat o podporu z klasických grantů
 • Zemřel člen výboru TSČR V. Nečas. Pohřbu v kostele sv. Ignáce se mj. zúčastnil J. Pokorný, který za TSČR vystoupil a přednesl smuteční řeč
 • Vzhledem k tomu, že R. Vašek bude rezignovat na členství v grantové komisi TSČR (kvůli tomu, že je členem komise už čtvrtý rok a zároveň je externím hodnotitelem v grantovém řízení na Magistrátu hl. m. Prahy), dohodl se výbor TSČR, že bude místo něj nominovat Jana Kodeta. J. Kodet s nominací předběžně souhlasí

Příští schůze se bude konat v září 2014. Termín bude upřesněnZapsal: R. Vašek

Schválil: